English
Deutsch
Nederlands

Een blik op het verleden

Jan Tinnemans mag met recht de pionier op het gebied van de fokkerij van raszuivere werkende Mechelse Herders worden gezien.
Zijn inspiratie om te fokken ontstond uit zijn overtuiging dat het belangrijk is om zoveel mogelijk over de achtergrond te weten van de hond waarmee je traint. En die achtergrond is vooral genetisch bepaald waarbij de achterliggende lijnen doorslaggevend zijn.
Alhoewel hij eind zestiger jaren startte met kruising Mechelaars en daarmee de nodige kennis opdeed, maakte hij al vrij snel maar vooral bewust de stap naar het raszuiver fokken van Mechelse herders en het opzetten van een eigen 'bloedlijn'.
Het vaststellen van een betrouwbare identiteit van de hond was voor Jan zelf belangrijk maar ook om onomstotelijk de afkomst van de door hem gefokte honden aan te kunnen tonen. In de eerste jaren van zijn x-Mechelaar fokkerij werd namelijk enkele malen onterecht een beschuldigende vinger naar hem gewezen in geval van honden die een tekortkoming lieten zien. Uit nader onderzoek bleek dat het echter om honden ging die helemaal niet door Jan gefokt waren.
hond
hond